KALENDÁR podnikateľa 2016 – MAREC

do 29.3.2016 (namiesto 25.3.2016) – Podať súhrnný výkaz elektronickými prostriedkami najneskôr do 25 dní po skončení mesiaca február 2016.
– Týka sa platiteľa DPH.