KALENDÁR podnikateľa 2016 – JÚL

do 25.7.2016 – Podať súhrnný výkaz elektronickými prostriedkami najneskôr do 25 dní po skončení mesiaca jún.
– Týka sa platiteľa DPH.