Zjednodušené získávání prostředků z Evropské unie

Pracovní skupina založená Evropskou unií vyhodnocuje možnosti, jak zjednodušit získávání prostředků z Evropské unie. A to z důvodu, že mnohokrát jsou požadavky na národní úrovni přísnější než ty, které požaduje evropská legislativa. Dalším s problémů