do 15.6.2016 – Zrazenú daň z príjmov odviesť správcovi dane za máj 2016.
– Týka sa platiteľa dane FO a PO pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka.

do 27.6.2016 (namiesto 25.6.2016) – Podať elektronický súhrnný výkaz do 25 dní po skončení mája.
– Týka sa platiteľa DPH.

– Podať daňové priznanie k DPH za máj 2016
– Týka sa platiteľa DPH.

do 30.6.2016 – Úhrada mesačného preddavku za jún 2016 k dani z motorových vozidiel a štvrťročného preddavku za 2.Q 2016.
– Týka sa mesačne toho, koho predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 eur, štvrťročne toho, koho predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 700,- eur a nepresiahne 8 300,- eur.

– Úhrada mesačného preddavku za jún k dani z príjmov FO a PO a štvrťročného preddavku za 2.Q 2016.
– Týka sa FO, ktorej posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 600,- eur (mesačný platiteľ). / FO, ktorej táto povinnosť presiahla 2 500,- eur a nepresiahla 16 600,- eur (štvrťročný platiteľ) / PO, ktorej presiahla 16 600,- eur (mesačný platiteľ). / PO, ktorej presiahla 2 500,- eur a nepresiahla 16 600,- eur (štvrťročný platiteľ).

(Zdroj HN)