Európai részvénytársaság

Az európai részvénytársaságot a jogrendünk jogi személyként definiálja, melyet a székhelye alapján jegyeznek be az illetékes cégbíróságon. Rövidített formája az SE (a latin Societas Europaea alapján), cégformája a részvénytársaság, amelynek tevékenysége az EK jogrendjén alapul. E jogrend értelmében az SE meg kellene, hogy könnyítse a szabad tőkeáramlást az EU országaiban, illetve elő kellene, hogy segítse az EU jogi normáinak egységesítését. Az SE Jogi személyiséggel bír, alaptőkéjének összege pedig minimálisan 120 000 Euró, amely részvényekre oszlik.

Készen állunk bebiztosítani az Önök számára az Európai részvénytársaságok megvásárlását vagy átruházását, illetve az ezzel kapcsolatos szaktanácsadást.

Miért épp Európai részvénytársaságot?

Helyzetünkben, amikor az EU jogi normája, amely a határokon át ívelő székhelyváltoztatást segítené elő inkább csak óhajt jelent, mintsem korai megvalósítást, az Európai részvénytársaság megfelelő alternatívát kínál egy rugalmas kereskedelmi társaság formájában, melynek székhelye, az adott társaság jogi személyiségének fennmaradása mellett a tagországokon belül szabadon változhat.

  • Az azonos, SE­- re vonatkozó rendszabálynak köszönhetően az egyes EU tagországok területén az SE nemzetközi arculattal rendelkező társaságként szerepel.

  • Az SE megkönnyíti a kereskedelmi vállalatok határokon átívelő fúzióját.

  • Lehetővé teszi a jogi-­ és adókörnyezet megválasztását. (az adórezidencia változtatását), s ezzel a társaság szabadon átteheti székhelyét és egyben a cégvezetőség helyszínét is az EU bármelyik tagországába.

  • A kedvezményes adórendszerrel rendelkező országokban (pl. Ciprus, Cseh Köztársaság) elhelyezett holding szerkezetű vállalatok számára egy rendkívül előnyös cégforma.

  • Szabad tőkeáramlás, illetve a jogi személyek szabad mozgása.

  • Jóval alacsonyabb működtetési költségek, mint a klasszikus részvénytársaság esetében, ez főként a választható elsőfokú vagy másodfokú belső szervezésnek és irányításnak köszönhető.

  • Az Európai részvénytársaság alaptőkéjének minimális összege 120 000,00 €;( a ready-­made SE esetében az alaptőke összege már letétben van).

  • SE-­ t természetes személy nem alapíthat, ám a vállalat működése során megszerezheti akár az SE teljes részvénycsomagját.

  • A székhelynek és a vállalati irányítás helyszínének azonosnak kell lennie, az ezzel járó szankciók akár a vállalat felszámolásához is vezethetnek.

  • Az SE alapításának időtartalma Szlovákiában cca. 5 hetet vesz igénybe (ezért időmegtakarítás szempontjában a ready-made vállalat megvásárlása ajánlott, melynek esetében akár már 24 órán belül az igazgatótanács elnöke lehet).