Könyvvitel

Egy vállalat sikeres működésének elengedhetetlen tényezője a megfelelő könyvvitel bebiztosítása. E tényezőt több társaság hajlamos alábecsülni, ám a megfelelő körültekintéssel kezelt könyvvitellel megelőzhetőek az esetleges félreértések a vállalat és az állami hatóságok szervei között. Bízza ránk vállalata könyvvitelét, és mi segítünk Önnek, hogy teljes mértékben csak az üzleti tevékenységeire összpontosíthasson.

A személyes találkozó keretében megvitatjuk az Ön vállalatának tevékenységi körét, és ebből kifolyólag ütemezzük az egyes bizonylatok és iratok kézbesítési mechanizmusát.

 • A vállalattal kapcsolatos iratok megfelelő bekönyvelését

 • A könyvviteli bizonylatok ellenőrzését

 • Az ÁFA-­ és útadóval kapcsolatos adóbevallások összeállítását

 • Az összesített ÁFA-­ kimutatások és az ÁFA- ellenőrzési jelentés elkészítését

 • Beszámoló, könyvviteli zárlat összeállítását

 • INTRASTAT – szolgáltatásokat

 • Az éves adóelszámolások és adóbevallások előkészítését

 • Jelentések, kimutatások készítését az ügyfél kívánságainak alapján

 • A bérszámfejtési ágenda teljes körű vezetését, beleértve az alkalmazottak be-­ és kiiktatását az illetékes hivatalokban és hatóságoknál

 • A hivatalokkal és hatóságokkal szembeni meghatalmazott vállalati képviseletet

 • Aktuális információkat az adófizetési és egyéb kötelezettségek határidejéről

Egyszeres könyvvitel

Az egyszeres és a kettős könyvvitel közötti különbség a könyvelés módjában rejlik. Az egyszeres könyvvitel csak a pénzeszközök változásait rögzíti az adóalap szempontjából, míg a kettős könyvelés eredményszemléletű, azaz, a valós költségek és hozamok tényleges felmerülése szempontjához igazodik.

Cégünk a könyvviteli műveleteket a POHODA- rendszer segítségével végzi.

 • Természetes személyiséggel rendelkező vállalkozók, akiket nem regisztrálnak a cégjegyzékben, és akik az adókötelezettségi kiadásaikat közvetlenül, reális értékű (nem díjszerű) kimutatások segítségével tüntetik fel.

 • Azok a személyek, akik a kisvállalkozói törvénytől eltérő jogszabályok alapján vállalkoznak, pl. ügyvédek, orvosok.

 • Főbérlők és egyéb bérbeadók, akik az egyszeres könyvviteli rendszert választottak.

 • A naplófőkönyv vezetése

 • A beérkező és kimenő számlák nyilvántartása

 • Banki főkönyv vezetése

 • Tárgyi eszközök és nem anyagi javak nyilvántartása

 • Beszállítói és átvevői szaldókontók kiállítása

 • A belső iratok könyvének nyilvántartása

 • Pénztárkönyv vezetése

 • A leírási nyilvántartás vezetése

 • Az áfával kapcsolatos adóbevallások elkészítése (havonta vagy negyedévente) – az ÁFA- köteles ügyfelek részére

 • Összesített ÁFA- nyilvántartás és az ellenőrző nyilvántartás kidolgozása – az ÁFA- köteles ügyfelek részére

 • A gépjárműadóval kapcsolatos bevallások kidolgozása

 • Cégvagyon nyilvántartás

 • Az adóhatósággal való elektronikus kommunikáció

 • Számviteli és céges szaktanácsadás

Kettős könyvvitel

A kettős könyvvitel során azokat a tételeket könyveljük, melyeket a Számviteli törvény (Szlovákiában Kereskedelmi Törvénykönyv) előír az egyes vállalkozási formák (Kft., Rt., Szövetkezet) számára, illetve azokat a tételeket, melyeket ugyanezen törvény engedélyez, főként a természetes személyek­- vállalkozók számára.

A kettős könyvvitelt a könyvelés magasabb szintjeként tartják számon, főként az eredményszemléletének, illetve az informatív értékének köszönhetően, melyet a könyvelési tételek aprólékosabb bejegyzése garantál.

Cégünk a könyvviteli műveleteket a POHODA-­ rendszer segítségével végzi.

 • Vagyoni és kötelezettségi állások, illetve mozgások

 • Saját tőkemozgás

 • Költségek és hozamok

 • Kiadások és bevételek
 • Gazdasági mérleg

 • A napló-­ és számlafőkönyv vezetése
 • A kötelezettségek és kinnlevőségek könyvének vezetése

 • A pénztárkönyv vezetése

 • ÁFA-­ nyilvántartás vezetése

 • Az áfával kapcsolatos adóbevallások és az ÁFA ellenőrzési jelentések elkészítése

 • Cégvagyoni nyilvántartása

 • A jogi személyek jövedéki adóbejelentésének, illetve adóbevallásának kidolgozása

 • Számviteli rekonstrukció

Személyzeti és bérszámfejtési ágenda

A személyzeti és bérszámfejtési ágenda keretében teljes körű szolgáltatásokat biztosíthatunk Önöknek, kezdve a munkaszerződések elkészítésével, az egyes hivatali bejelentéseken, a bruttó és nettó bérek kiszámításán át egészen a bér-­és járulékfizetési átutalási megbízások kidolgozásáig. Az ágendával kapcsolatos konzultáció és szaktanácsadás erejéig természetesen állunk az Önök rendelkezésére, illetve szívesen segítünk a megfelelő foglalkoztatási forma kiválasztásánál.

Minden egyes ügyfelünk számára biztosított a személyre szabott hozzáállás, illetve a kapcsolódó szolgáltatások egyéni felépítése.

 • A munkaszerződések kidolgozása

 • A be-­ és kilépő alkalmazottak hivatali regisztrációja

 • Személyzeti nyilvántartás vezetése

 • Havi bruttó bérek kalkulációja az ügyfelek adatai alapján

 • Az adóhatóság és biztosítók felé benyújtandó jelentések kidolgozása és kézbesítése

 • Az éves adóelszámolások elkészítése

 • Az éves egészségbiztosítási elszámolások elkészítése

 • A szükséges igazolások kiállítása (nyugdíjbiztosítási nyilvántartási lap, kilépési igazolások elkészítése)

 • Szükség esetén a kötelező bérlevonások kezelése

 • Csoportos bér-­ és járulékfizetési átutalási megbízások kidolgozása és kézbesítése s

 • Szabadságok, munkaszüneti napok nyilvántartása

Könyvviteli és adótanácsadás

Nem tud eligazodni a könyvviteli és adózási szféra előírásainak, törvényeinek és terminusainak bonyolult szövevényében? Tanácsra van szüksége? Készen állunk, hogy bármely kérdés esetén segítséget nyújtsunk Önnek az említett ágazatokban. Legyen szó akár az érintett jogszabályokban történő változásokról, a könyvvitel effektívebbé tételéről vagy az adókötelezettségek optimalizálásáról.

A könyvviteli tanácsadással nemcsak szlovákiai cégek részére szolgálunk, vállalatunk szaktanácsadási szolgáltatásai igénybe vehetőek Csehországban, Magyarországon, Horvátországban, Ausztriában, Németországban, Cipruson, illetve az együttműködő partnereink segítségével az egyes offshore zónák országaiban. Aktuálisan épp e szolgáltatások bevezetését készítjük elő a Baltikum térségének országaiban.

Hivatali képviselet

 • Adóhatóság

 • Cégjegyzék, cégbíróság

 • Banki intézmények

 • Szociális biztosító (TB)

 • Egészségügyi biztosítók