Evropská společnost

Evropská akciová společnost je definována jako právnická osoba, zapsaná do obchodního rejstříku ve státě svého sídla. SE (Societas Europaea) má formu akciové společnosti a její podnikání je založeno na právě Evropského společenství. SE by měla ve smyslu zmíněného práva usnadnit volný pohyb kapitálu v rámci EU tak sjednotit právní normy v EU. Má právní subjektivitu a základní kapitál ve výši nejméně 120 000, – EUR. Kapitál společnosti je rozvržen na akcie.

Proč právě Evropská společnost?

V situaci, kdy právní úprava v EU, umožňující přeshraniční přemístění sídla představuje spíše zbožné přání než brzkou aplikaci, umožňuje Evropská společnost alternativu ve formě flexibilní obchodní společnosti, která může měnit sídlo v rámci členských zemí EU při zachování právní subjektivity předmětné společnosti.

Jsme připraveni Vám zajistit přepis nebo prodej Evropské společnosti, spojený s odbornou konzultací.

  • Díky identické právní úpravě Nařízení o SE jakož i obdobné právní úpravy v členských zemích EU má SE nadnárodní charakter

  • SE usnadňuje přeshraniční fúze obchodních společností

  • Umožňuje volbu právního a daňového prostředí (změna daňové rezidence), společnost může libovolně přesouvat své sídlo a tím i místo skutečného vedení do jiné země EU

  • Vhodný typ obchodní společnosti pro holdingové struktury umístěny v různých daňově příznivých jurisdikcích (např. Kypr, Česká republika)

  • Volný pohyb kapitálu jakož i pohyb (právnických) osob

  • Výrazně nižší náklady na fungování Evropské společnosti ve srovnání s klasickou akciovou společností a to v důsledku možnosti volby mezi jednostupňovým nebo dvoustupňovým způsobem vnitřní správy a řízení

  • Minimální základní kapitál Evropské společnosti je 120 000,00 €; (při ready made SE je již základní kapitál řádně splacen).

  • SE nemůže založit fyzická osoba, tato však může za trvání SE nabýt všechny akce SE

  • Sídlo a místo řízení musí být jednotné, přičemž sankce může být i zrušení společnosti

  • Z časového hlediska se doporučuje koupě ready made SE, kde se předsedou představenstva stáváte již do 24 hodin