PRO klientské služby

Náš přístup je klientsky orientován za účelem co možná nejvyššího uspokojení klientových požadavků, to vše při zachování základních standardů a profitability na straně poskytovatele. Snažíme se vyhovět klientům a to i v případech, kdy se jejich požadavky vymykají standardním zvyklostem a postupům. Dovolíme si konstatovat, že v případě naší společnosti můžeme mluvit o vyšší formě PRO klientského přístupu, protože jako poskytovatelé služeb sami přemýšlíme jak splnit pro klienta zadání jeho zakázky ještě lépe, než jsou očekávání samotného klienta, přičemž navrhujeme často alternativní a konstruktivní řešení.

Právní servis (Transformace na jinou právní osobu, Změny v obchodních společnostech)

Ve spolupráci s našimi smluvními advokátními kancelářemi a daňovými poradci, poskytujeme svým klientům komplexní právní servis v oblasti obchodního, pracovního a daňového práva. Jsme ve vzájemném vztahu při transformaci fyzické osoby na společnost s ručením omezeným, založení právnické osoby v době trvání podnikání fyzické osoby případným následným úplným ukončením podnikání fyzické osoby.

Kromě právního servisu pro české společnosti Vám umíme poskytnout dotčené poradenství na Slovensku, v Maďarsku, Chorvatsku, Rakousku, Německu, na Kypru a ve spolupráci s našimi partnery ve vybraných offshore zemích. Aktuálně pro Vás připravujeme novinky v podobě služeb v pobaltských zemích.

 • Při založení, změnách a zrušení obchodních společností, valné hromady

 • Při převodech obchodních podílů, vyhotovení smluv a jiných listin

 • Při zastupování v řízeních před obchodním rejstříkem, živnostenským rejstříkem

 • Poskytujeme rady a informace v rámci právního řádu ČR

 • Při zastupování klientů před soudem a jinými správními orgány

 • Při transformaci společností

Překladatelské a tlumočnické služby

Nejste jazykově zdatní? I v této oblasti Vám umíme být nápomocni. Zajišťujeme překladatelské a tlumočnické služby na vysoké profesionální úrovni ve všech jazycích. Zajišťujeme konsekutivní, simultánní tlumočení, jakož i tlumočení úřední. Umíme zabezpečit překlad dokumentů ověřených překladateli zapsanými v seznamu překladatelů Ministerstva spravedlnosti České republiky, případně ověřit dokumenty u notáře.

 • Úřední překlady dokumentů

 • Obyčejné překlady dokumentů

 • Tlumočnické služby

Evropské fondy

Ve spolupráci s naším partnerem již téměř 10 let úspěšně provádíme činnost komplexního poradenství v oblasti získávání finančních prostředků z veřejných zdrojů pro projekty své klienty zejména v oblasti strukturálních fondů, státní podpory a bruselských finančních mechanismů.

Více informací naleznete ZDE

Přepis vozidel

Obstarali jste si motorové vozidlo a nemáte čas na jeho přepis případně pojištění?

 • Zastupování při přepisu MV na příslušných úřadech v plném rozsahu zmocnění

 • Povinné ručení – prvotní konzultaci s pojišťovnami

 • Havarijní pojištění (KASKO) – prvotní konzultaci s pojišťovnami