Zakládání společností

Rozhodli jste se podnikat a založit si vlastní společnost? U nás jste na té správné adrese! Ze zkušeností víme, že založení společnosti podle vlastních představ není snadný proces. Právě naopak, jedná se o komplikovaný proces, který vyžaduje množství času, sil a hlavně dostatečné právní povědomí..

Kromě zakládání společností v České republice Vám umíme poskytnout založení s.r.o. na Slovensku, v Maďarsku, Chorvatsku, Rakousku, Německu, na Kypru a ve spolupráci s našimi partnery ve vybraných offshore zemích. Aktuálně pro Vás připravujeme novinky v podobě služeb v pobaltských zemích.

 • Konzultaci, když na základě Vámi definovaných požadavků a představ, Vám navrhneme nejvhodnější právní formu, vlastnickou strukturu, předměty podnikání, řízení za společnost.

 • Vypracování zakladatelských smluv, stanov společnosti a ostatních právních dokumentů.

 • Služby notáře.

 • Vybavení živnostenských listů případně koncesních listin.

 • Podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.

 • Registraci obchodní společnosti na příslušném daňovém úřadě.

Konzultace podnikatelského záměru

Být rodilým podnikatelem není pravidlem a proto není na škodu konzultovat svůj podnikatelský záměr s osobami, které mají mnohaleté zkušenosti. Podnikání totiž neznamená jen úspěch, bohatství, uznání, ale i neúspěchy, nedostatek finančních prostředků a pády.

Po zodpovězení uvedených otázek jsme připraveni doprovázet klienta po celou dobu realizace jeho podnikatelského záměru, od založení zvoleného typu společnosti přes vedení účetní a mzdové agendy jakož i při kontaktu s veřejnými institucemi. Založením společnosti obvykle spolupráce s klientem pouze začíná, vzhledem k tomu, že naší ambicí je poskytovat co nejkomplexnější služby.

 • Je pro mou službu / produkt na trhu prostor?

 • Je můj projekt proveditelný?

 • Odpovídá můj produkt / služba požadavkům budoucích klientů?

 • Je lepší podnikat sám nebo s partnerem?

 • Jaká je nejlepší právní forma pro můj podnikatelský záměr?

 • Jaký je nejvhodnější způsob financování mého podnikání?

 • Jaký je obchodní potenciál plánovaného projektu?

 • Má moje firma šanci uspět na tuzemském / světovém trhu?

 • Potřebuji pro mé podnikání licenci případně jiné povolení?

 • Jaké živnosti je užitečné zapsat kromě těch přímo spojených s mým podnikatelským záměrem?

 • Která banka má nejvýhodnější podmínky pro podnikatele?

 • Je pro mé podnikání vhodné založení společnostiv České republice nebo v zahraničí?

Asistence při založení účtu

V dnešní době je bankovní účet nedílnou součástí každé nově založené společnosti. V době, kdy jsou hotovostní platby okleštěné a velmi limitované, a kdy vše spěje k eliminaci hotovostních operací při upřednostněni plateb online, je tento nezbytnou součástí. Netřeba opomenout ani potřebu účtu pro komunikaci se státní správou.

Naoko jednoduchá služba, která Vám však může ušetřit velké množství času při výběru vhodné banky pro Vaše podnikání a navíc, v případě vybraných bank, můžete jako začínající podnikatel ušetřit až 6 měsíců na poplatcích.

 • Na osobním setkání Vám v závislosti na vámi zvolené země pro podnikání doporučíme vhodné referenční banky a upozorníme Vás na nezbytnost a časový horizont otevření účtu v některých nabízených destinacích, s cílem předejít případným pokutám hned v začátcích podnikání.

 • Pověřená osoba Vám bude asistovat při výběru optimálního balíčku služeb z bankovního portfolia.

 • Zajistíme otevření účtu a získání přístupů pro on-line bankovnictví včetně platebních karet.

 • Vysvětlíme Vám jak používat příslušné bankovní karty a přístupy.