Založení standardní zahraniční společnosti

Proč investovat na Slovensku?

společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

 • Čas potřebný na založení společnosti: 7 dnů
 • Měna: Euro (EUR)
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění: Ano
 • Požadavky na účetnictví: Ano
 • Zdanění příjmů právnických osob: 21 % nad 100 000,- EUR a snížená sadzba dane 15 % pri příjmech nepřevyšujícch 100 000,- EUR

 • Základní právní systém: občanské právo

 • Minimum splacení základního kapitálu: 5 000,- EUR

 • Časové pásmo: GMT+1
consulentia-zalozenie-spolocnosti-na-slovensku

Slovensko je již dlouhodobě jednou z nejvyhledávanějších destinací pro investory ve střední a východní Evropě, o čemž svědčí velké množství investičních projektů z Asie, USA a Evropy. V hodnocení žebříčku Doing Business se již dlouhodobě nachází na předních příčkách. Nejrozšířenější formou podnikání na Slovensku je společnost s ručením omezeným, s.r.o..

Důvodů je několik, jedním z hlavních je způsob ručení. V s.r.o. společník ručí za závazky společnosti jen do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku. Zjednodušeně, tato forma podnikání se jeví jako nejbezpečnější, protože při porušení svých závazků společnost odpovídá jen do výše svého majetku, tedy v nejhorším případě může v případě úpadku o svůj majetek přijít, přičemž soukromý majetek její společníka / společníků zůstává nedotčen.

Neméně významnou výhodou je skutečnost, že s.r.o. může založit i jedna fyzická nebo právnická osoba. Základní kapitál je ve srovnání s jinými formami podnikání relativně nízké, 5000 €, přičemž minimální vklad společníka do základního kapitálu je 750 €. Pokud s.r.o. zakládá pouze jedna osoba, základní kapitál musí být před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku splacen v plné výši. Novinkou roku 2016 je zrušení povinnosti prokazovat splacení peněžních vkladů výpisem z bankovního účtu. Aktuálně je možné peněžní vklady vkládat do základního kapitálu i v hotovosti. Vklady spravuje správce vkladů a k návrhu na zápis společnosti je dostačující přiložit jeho prohlášení o splacení předmětných peněžních vkladů. jednoduchosti rozjíždění podnikatelských aktivit, aktuálně je na 29. místě.

Kromě zakládání slovenských společností Vám umíme poskytnout založení s.r.o. v České republice, Maďarsku, Chorvatsku, Rakousku, Německu, na Kypru a ve spolupráci s našimi partnery ve vybraných offshore zemích. Aktuálně pro Vás připravujeme novinky v podobě služeb v pobaltských zemích Litva, Lotyšsko a Estonsko.

 • 350 milionů potenciálních klientů v okruhu 1000 km

 • Většina členských zemí EU v okruhu 2000 km

 • Člen EU od roku 2004

 • Členství v NATO od roku 2004

 • Člen eurozóny od roku 2009

 • Člen Schengenu

 • Bezpečné investiční prostředí

 • Politická a ekonomická stabilita

 • Lídr ve střední Evropě v produktivitě práce, v top 10 zemí s nejpilnější pracovní silou podle žebříčku OECD

 • Adaptabilita pracovníků na různé pracovní kultury a typy vedení jakož i jejich jazyková vybavenost a pozitivní přístup k práci

 • Lídr ve střední Evropě v automobilovém, elektrotechnickém a IT sektoru

 • EURO jako jedna z mála zemí střední Evropy

 • Přední postavení na světě v oblasti adaptovaní nových technologií a vysokého inovačního potenciálu

 • Široká a pestrá nabídka průmyslových prostor

 • Atraktivní investiční pobídky

 • Ještě stále relativně nízké mzdové náklady

 • Zdravý bankovní systém

 • Automobil

 • Elektrotechnika

 • IT služby

 • Poradenské služby

 • Evropské fondy

Proč investovat v Chorvatsku?

společnost s ručením omezeným (d.o.o.)

 • Čas potřebný na založení společnosti: 7 – 10 dnů

 • Měna: Chorvatská kuna (HRK)

 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění: Ano

 • Požadavky na účetnictví: Ano

 • Zdanění příjmů právnických osob: 18 % a 12 % pro malé podnikatele

 • Základní právní systém: občanské právo

 • Minimum splacení základního kapitálu: 20 000,- HRK (2 500,- EUR)

 • Minimální počet ředitelů / akcionářů: 1/1

consulentia-preco-investovat-v-chorvatsku

Chorvatsko je nejnovějším členem Evropské unie od 1. července 2013, což umožňuje čerpání evropských strukturálních fondů ve více oblastech s důrazem na inovaci a rozvoj země. Společnosti nacházející se v Chorvatsku a založené zahraničními investory mají stejné možnosti a přístup k evropským výhodám jako domácí společnosti.

Díky výhodě přístupu k eurofondům a lákavé zeměpisné poloze podél Jaderského moře má Chorvatsko půl miliardy potenciálních klientů. Vynikající silniční infrastruktura ve spojení s vysoce moderními dálnicemi, sítí železnic, 7 letišti a 6 přístavy nabízí obrovský potenciál pro přepravu zboží do významných destinací.

Chorvatsko patří k zemím s největším procentem lidí s ukončeným minimálně středoškolským vzděláním, což společnostem poskytuje dostatek kvalifikované vícejazyčné pracovní síly.

 • Společnosti působící v cestovním ruchu

 • Evropské investiční fondy

 • Nadnárodní společnosti

 • Environmentální projekty

 • Zdroje ropy a zemního plynu

 • Zemědělství