Převod stávajících Ready-Made společností

Proč si zakládat novou firmu? Kupte si ji! Základní výhodou ready-made firem je jejich rychlá dostupnost. Jsou určeny pro ty klienty, kteří potřebují zrealizovat okamžitou transakci nebo potřebují mít firmu ihned k dispozici. Při této variantě můžete začít podnikat už do několika hodin a zápis změn v obchodním rejstříku potrvá jen pár dnů. Společnosti nabízené v této sekci byly založeny výhradně za účelem prodeje a nikdy nebyly použity na obchodní aktivity, jsou bez právních vad, závazků a mají splněny všechny daňové povinnosti. Ready-made společnosti Vám umíme poskytnout nejen v České republice, ale také v sousední Slovenské republice.

Ceny ready-made společností se mění v závislosti na jejich dostupnosti na trhu, proto nás v případě Vašeho zájmu bez váhání kontaktujte pro aktuální cenovou nabídku.

 • Jak již bylo zmíněno jsou bez obchodní historie

 • Mají splacený základní kapitál

 • Jsou zapsány v obchodním rejstříku

 • Jsou bez závazků

 • A hlavně jsou okamžitě k dispozici

 • Převod obchodního podílu

 • Uspořádání valné hromady

 • Registrace na daňovém úřadě

 • Případné doplnění živnostenských oprávnění nebo koncesí

 • Zpracování a podání návrhu na změnu v obchodním rejstříku

Konzultace podnikatelského záměru

V této fázi Vám na základě Vašich požadavků poradíme vhodnou variantu ready-made společnosti. Při výběru vhodného variantu je důležité specifikovat operativní stránky společnosti, a to hlavně z pohledu pohybu zboží při jeho prodeji nebo místa výkonu prací či poskytování služeb. Po důkladné analýze Vám poradíme buď finančně méně náročný model ready-made společnosti bez registrace na DPH, druhou možností je ready-made společnost s registrací v systému VIES, kterou víte využít při trojstranném obchodu v rámci Evropské unie nebo při poskytování služeb mimo území České republiky a třetí možnost představuje ready-made společnost registrovaná jako plátce DPH na území České republiky. Poslední varianta Vám umožňuje nejširší spektrum využití tak v České republice, v Evropské unii jakož i ve zbytku světa.

Asistence při založení účtu

V dnešní době je bankovní účet nedílnou součástí každé nově založené společnosti. V době, kdy jsou hotovostní platby okleštěné a velmi limitované, a kdy vše spěje k eliminaci hotovostních operací při upřednostněni plateb online, je tento nezbytnou součástí. Netřeba opomenout ani potřebu účtu pro komunikaci se státní správou.

 • Na osobním setkání Vám v závislosti na vámi zvolené zemi pro podnikání doporučíme vhodné referenční banky a upozorníme Vás na nezbytnost a časový horizont otevření účtu v některých nabízených destinacích, s cílem předejít případným pokutám hned v začátcích podnikání

 • Pověřená osoba Vám bude asistovat při výběru optimálního balíčku služeb z bankovního portfolia

 • Zajistíme otevření účtu a získání přístupů pro on-line bankovnictví včetně platebních karet

 • Vysvětlíme Vám jak používat příslušné bankovní karty a přístupy