Dne 06.04.2022 vláda České republiky odsouhlasila balíček proti rostoucím cenám pohonných hmot a to jako reakci na vysoké ceny pohonných hmot v důsledku mimořádné situace vyvolané ruskou agresí proti Ukrajině. Jeho hlavní součástí je především zrušení silniční daně u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun, zrušení povinného přimíchávání biosložky do paliv i daňová opatření na podporu elektromobility.

Součástí balíčku, v rámci novely zákona o daních z příjmu, je také podporoa nízkoemisních vozidel (elektromobilů, hybridních vozidel, vozidel na zemní plyn) .V případě využívání služebního nízkoemisního vozidla zaměstnancem nejenom pro pracovní, ale i pro soukromé účely, dojde ke snížení výše příjmu zaměstnance, který se odvíjí od vstupní ceny využívaného vozidla (dnes 1 % vstupní ceny za každý kalendářní měsíc). Nově bude u jinak dražších nízkoemisních vozidel zaměstnanec danit příjem pouze ve výši 0,5 % vstupní ceny. Pro zaměstnance tak bude výhodnější nízkoemisní vozidlo více využívat i pro soukromé účely.

Roční sazba daně se určuje podle údajů uvedených v technickém průkazu vozidla. V souvislosti s datem registrace vozidla se roční sazba daně může snížit o 48 %, 40 %, či 25 %. Výše snížení se odvíjí od stáří vozidla, resp. data první registrace vozidla a platí vždy po dobu 36 kalendářních měsíců:

  • snížení o 48 %  – stáří do 3 let od první registrace
  • snížení o 40 % – stáří 4 až 6 let
  • snížení o 25 % – stáří 7 až 9 let.

(Zdroj: MF ČR)