V Globálním inovačním indexu obsadila Česká republika 4. místo ze 131 světových ekonomik.

Globální inovační index hodnotí světové ekonomiky podle inovačních schopností. Je postavený na sedmi pilířích, ve čtyřech z nich si ČR vede nadprůměrně i ve skupině 49 vysokopříjmových zemí. Jde o infrastrukturu, sofistikovanost obchodu, znalostní a technologické výstupy a tvůrčí výstupy.

Česká republika je silná ve znalostních a technologických výstupech, tvůrčích výstupech, infrastruktuře a v sofistikovanosti obchodu. Co se týče infrastruktury, velmi dobře si stojí s ekologickou udržitelností a environmentálními certifikáty a certifikáty kvality, zde patří mezi top 10. V oblasti inovačních vazeb je podle GII na 1. místě ve výzkumu a vývoji financovaném ze zahraničí. Česká republika nadále vyniká v oblastech, které souvisejí se zpracovatelským průmyslem. Patří mezi top 10 v dovozu vyspělých technologií, vývozu špičkových technologií a ve výrobě špičkových technologií.

(Zdroj: MPO ČR)