Ešte dva týždne máte ako podnikatelia na to, aby ste podali daňové priznanie k cestnej dani a zaplatili ju do konca januára. Aj tu však došlo k zmenám. Pri výpočte musíte vychádzať z reálneho počtu dní, počas ktorých auto používate na podnikateľské aktivity, kým po starom ste museli daň počítať, ako by ste vozidlo používali celý rok.
Od prvého januára nájdete tlačivo na vyplnenie daňového priznania k cestnej dani aj na novom portáli Finančnej správy. Tlačivá daňových priznaní môžete vyplniť aj elektronicky.