Ministryně financí Alena Schillerová oznámila, že jí vláda zmocnila k podpisu dalšího generálního daňového pardonu.

Díky němu se prodlouží faktický odklad daňových povinností všem podnikatelům, jejichž činnost byla bezprostředně omezena nebo zakázána vládními nařízeními. Například:

  • Úhrada DPH je odložena až do 16. srpna 2021,
  • Zálohy na silniční daň jsou prominuty do 15. dubna 2021
  • Odpuštěny jsou správní poplatky za žádost o prominutí úroku z prodlení a posečkání
  • Žádost o vrácení daně při dovozu a prominutí celního nedoplatku