Podnikateľov, ktorí používajú automobily na podnikanie a v januári 2016 budú podávať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, čaká niekoľko noviniek:
– zjednotenie sadzieb dane pre celé Slovensko
– zmena miestnej príslušnosti
– zavedenie jednotného čísla účtu, na ktorý budú daňovníci platiť daň z motorových vozidiel.

Sadzba dane sa následne znižuje, ponecháva alebo zvyšuje podľa veku vozidla.
Novinkou je, že daň sa platí nielen za autá kategórie M,N alebo O ale už aj kategórie L, kde patria napríklad aj elektroskútre, motocykle, trojkolky, štvorkolky, ak sa používajú na podnikanie.

(Zdroj: www.financnasprava.sk)