01.06.2020

Daň z nemovitých věcí:

 • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

Daň z příjmů:

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020

09.06.2020

Spotřební daň:

 • splatnost daně za duben 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

15.06.2020

Daň z příjmů:

 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

24.06.2020

Spotřební daň:

 • splatnost daně za duben 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

25.06.2020

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně za květen 2020
 • souhrnné hlášení za květen 2020
 • kontrolní hlášení za květen 2020

Spotřební daň:

 • daňové přiznání za květen 2020

30.06.2020

Daň z příjmů:

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2020