01.07.2020

Daň z příjmů:

  • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

10.07.2020

Spotřební daň:

  • splatnost daně za květen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

15.07.2020

Daň silniční:

  • záloha na daň za 2. čtvrtletí 2020

27.07.2020

Daň z přidané hodnoty:

  • daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2020
  • souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2020
  • kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2020

Spotřební daň:

  • splatnost daně za květen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
  • daňové přiznání za červen 2020

31.07.2020

Daň z příjmů:

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2020