03.05.2021

Daň z příjmů:

 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

10.05.2021

Spotřební daň:

 • splatnost daně za březen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

20.05.2021

Daň z příjmů:

 • splatnost paušální zálohy
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.05.2021

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně za duben 2021
 • souhrnné hlášení za duben 2021
 • kontrolní hlášení za duben 2021

Energetické daně:

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2021

Spotřební daň:

 • splatnost daně za březen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za duben 2021
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2021 (pokud vznikl nárok)

31.05.2021

Daň z nemovitých věcí:

 • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5.000,- Kč včetně)
 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5. 000,- Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

Daň z příjmů:

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2021