11.01.2021

Spotřební daň:

  • splatnost daně za listopad 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

20.01.2021

Daň z příjmů:

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.01.2021

Daň z přidané hodnoty:

  • daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2020
  • souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2020
  • kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2020

Energetické daně:

  • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2020

Spotřební daň:

  • splatnost daně za listopad 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
  • daňové přiznání za prosinec 2020
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2020 (pokud vznikl nárok)