02.11.2020

Daň z příjmů:

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2020

09.11.2020

Spotřební daň:

  • splatnost daně za září 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

24.11.2020

Spotřební daň:

  • splatnost daně za září 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

25.11.2020

Daň z přidané hodnoty:

  • daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2020
  • souhrnné hlášení za říjen 2020
  • kontrolní hlášení za říjen 2020

Spotřební daň:

  • daňové přiznání za říjen 2020
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2020 (pokud vznikl nárok)

30.11.2020

Daň z nemovitých věcí:

  • splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

Daň z příjmů:

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020