09.11.2023

Spotřební daň:

 • splatnost daně za září 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

20.11.2023

Daň z příjmů:

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2023

24.11.2023

Spotřební daň:

 • splatnost daně za září 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

27.11.2023

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2023
 • souhrnné hlášení za říjen 2023
 • kontrolní hlášení za říjen 2023

Spotřební daň:

 • daňové přiznání za říjen 2023
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2023 (pokud vznikl nárok)

Energetické daně:

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2023

30.11.2023

Daň z nemovitých věcí:

 • splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5.000,- Kč)

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Daň z příjmů:

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2023