10.12.2020

Spotřební daň:

  • splatnost daně za říjen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

15.12.2020

Daň silniční:

  • záloha na daň za říjen a listopad 2020, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

Daň z příjmů:

  • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

21.12.2020

Daň z příjmů:

  • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

28.12.2020

Daň z přidané hodnoty:

  • daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2020
  • souhrnné hlášení za listopad 2020
  • kontrolní hlášení za listopad 2020

Spotřební daň:

  • splatnost daně za říjen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
  • daňové přiznání za listopad 2020

31.12.2020

Daň z příjmů:

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2020