12.10.2020

Spotřební daň:

  • splatnost daně za srpen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

15.10.2020

Silniční daň:

  • záloha na daň za 3. čtvrtletí 2020

26.10.2020

Daň z přidané hodnoty:

  • daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2020
  • souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2020
  • kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2020

Spotřební daň:

  • splatnost daně za srpen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
  • daňové přiznání za září 2020

31.10.2020

Daň z přidané hodnoty:

  • poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace