10.08.2020

Spotřební daň:

  • splatnost daně za červen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

24.08.2020

Spotřební daň:

  • splatnost daně za červen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

25.08.2020

Daň z přidané hodnoty:

  • daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2020
  • souhrnné hlášení za červenec 2020
  • kontrolní hlášení za červenec 2020

Spotřební daň:

  • daňové přiznání za červenec 2020

31.08.2020

Daň z příjmů:

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2020