09.09.2020

Spotřební daň:

  • splatnost daně za červenec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

15.09.2020

Daň z příjmů:

  • čtvrtletní záloha na daň

24.09.2020

Spotřební daň:

  • splatnost daně za červenec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

25.09.2020

Daň z přidané hodnoty:

  • daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2020
  • souhrnné hlášení za srpen 2020
  • kontrolní hlášení za srpen 2020

Spotřební daň:

  • daňové přiznání za srpen 2020

30.09.2020

Daň z přidané hodnoty:

  • žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH