Pandemie a protiopatření s sebou přinesly nové bariéry obchodu, jako jsou například uzavřené hranice, omezené cestování či vývozní a dovozní omezení. To vše vedlo k poklesu ekonomiky nejen evropské, ale i světové. Podle nejnovějších prognóz poklesne v roce 2020 ekonomika Evropské unie o 7–8  % a světová ekonomika se propadne o 4–5 %. Další vývoj bude záviset především na míře opatření proti pandemii. Pokud dojde k postupnému uvolňování opatření, globální ekonomika by se měla začít obnovovat a v roce 2021 růst o 5 %.

V souvislosti se ztíženou situací českých exportérů přichází ekonomická diplomacie Ministerstva zahraničních věcí s řešeními mezi které patří:

  • nouzový balíček, který nabízí zdarma služby českým firmám od poskytnutí praktických informací až po služby místních expertů v teritoriu při realizaci obchodu.
  • rekonstrukční balíček, který navazuje na nouzový a má za cíl rozšířit škálu funkčních nástrojů na podporu českých ekonomických subjektů v zahraničí.

Rekonstrukční balíček zahrnuje nové nástroje jako například projekt PROPEA, při kterém Ministerstvo zahraničních věcí spolupracuje s Hospodářskou komorou a Svazem průmyslu a dopravy. Z důvodu aktuální nemožnosti cestovat do zahraničí byl do nabídky služeb ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí rovněž zařazen další nový on-line nástroj na podporu českých firem e-PROPED.

Pandemie způsobila v mnoha zemích razantní změnu priorit, což vedlo ke změně poptávky.  Aby se český exportér mohl v situaci na zahraničních trzích zorientovat i sám, vydalo Ministerstvo zahraničních věcí novou publikaci – Mapu strategických příležitostí, která prezentuje aktuální strategické sektory a přispívá k pochopení dopadů pandemie COVID-19 na proměny ekonomik vybraných zemí.

(Zdroj: MZV ČR)