Vláda schválila návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví, který přinese moderní a systémovější přístup v této oblasti. Bude reagovat jak na mezinárodní trendy, tak i na razantní rozvoj informačních a komunikačních technologií v oblasti účetnictví.

Návrh věcného záměru navrhuje:

  • rozšíření použití mezinárodních účetních standardů při sestavování účetní závěrky některými subjekty působícími na finančním trhu jako jsou banky, vybrané finanční instituce a pojišťovny, které již dnes předávají dohledovým orgánům informace podle mezinárodních účetních standardů
  • digitalizaci ekonomiky a trendy v účetnictví
  • základní účetní zásady a pojmy přímo v zákoně
  • další novinky pro podnikatele, jako například, že fyzické osoby povedou podvojné účetnictví jen na dobrovolném základě. V současné době platí, že od stanovené hranice ve výši 20 mil. Kč musí povinně účtovat stejně jako právnické osoby

Výsledkem naplnění záměru by mělo být snížení administrativní náročnosti vedení účetnictví podnikatelů a dalších subjektů, zvýšení vypovídací schopnosti účetní závěrky pro všechny uživatele a v neposlední řadě také elektronizaci účetnictví za účelem zpřehlednění a zjednodušení vedení účetnictví, například dojde ke zpřehlednění zákonných požadavků na inventarizaci.

(Zdroj: MF ČR)