Některé pojišťovny přicházejí s novinkou hlášení pojistných událostí a tou je videoprohlídka.

O tom, zda pojišťovna přistoupí k videoprohlídce, rozhoduje likvidátor. Postup je takový, že operátor se zkontaktuje s poškozeným a domluví si termín. Ve sjednaný čas operátor klientovi zatelefonuje a zašle SMS či e-mail s odkazem do systému a po prokliknutí se sám spustí. Následně požádá o přístup ke kameře a mikrofonu, vyzve k souhlasu s nahráváním a začne přenos. Do mobilu není třeba stahovat žádnou novou aplikaci. Spotřebu dat si klient platí sám.

Video je přenášeno online, operátor vše vidí na svém počítači a společně s klientem projde a prohlédne nabouraný vůz. Operátor sám na dálku pořizuje potřebné fotografie a ty se mu okamžitě přiřazují do systému ke konkrétnímu případu. Takto si může technik vyfotit i technický průkaz, který již nebude nutné scanovat a zasílat e-mailem.

Samotné video se nikam neukládá, pořízené fotografie pojišťovna uchovává po dobu tří let – než je pojistná událost vyřízena a než uplyne promlčecí doba, v níž klient může vznést odvolání. Z celé akce technik připraví zápis o prohlídce, který zašle klientovi e-mailem ke kontrole a k odsouhlasení.