Základné imanie spoločnosti sa v zmysle aktuálnych zmien v Obchodnom zákonníku, platných od 1.12.2013, bude vkladať na účet v banke, čím podnikatelia stratia možnosť splatenia základného imania formou vyhlásenia o splatení vkladu k rukám správcu vkladu.
Dobrou správou je prechodné ustanovenie, ktoré umožňuje zakladanie pôvodným spôsobom, t.j. cez už spomenuté vyhlásenie o splatení vkladu k rukám správcu vkladu, a to do 28.2.2014.
V predmetnom prípade však musí byť zakladateľská listina podpísaná najneskôr do 1.12.2013 a návrh na zápis do obchodného registra podaný najneskôr do 28.2.2014.