S ohledem na vyhlášená vládní opatření v souvislosti s COVID-19, budou pracoviště Finanční správy zatím do 12. 12. 2020 přístupná pro veřejnost v omezeném rozsahu. Provoz podatelen na finančních úřadech bude omezen pouze na pondělí a středu od 8:00 do 13:00 hodin.

Pracoviště v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2“ budou do 12. 12. 2020 zcela uzavřena. Přehled těchto územních pracovišť naleznete na webových stránkách Finanční správy.

Provoz na finančních úřadech v dalším období bude záležet na vývoji epidemiologické situace, kterou nově Ministerstvo zdravotnictví mapuje pomocí rizikového skóre PES. Finanční správa bude na vývoj nového protiepidemického systému reagovat a o případných změnách provozu finančních úřadů veřejnost včas informovat.

Veřejnosti však stále doporučuje, aby na minimum omezila osobní návštěvu na úřadu a ke komunikaci se správcem daně využívala zejména elektronické formy komunikace. Další konkrétní informace o provozu na úřadech může veřejnosti podat místně příslušný finanční úřad. Telefonní linku nalezne veřejnost na stránce finančního úřadu.

(Zdroj: FS ČR)