Finančí správa ČR informuje, že v případě důvodu dopadů pandemie viru SARS-CoV-2 (nemoc, karanténa) kdy daňový subjekt nemůže podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí a k dani silniční do 1. února 2021, je v letošním roce možné jej podat později, aniž by poplatníkovi vznikla pokuta za opožděné podání daňového tvrzení.

Termín podání daňového přiznání k těmto daním se  pro všechny daňové subjekty odsouvá z 1. února na 1. dubna 2021, a to bez rizika sankcí z prodlení.

(Zdroj: FS ČR)