Možnost uplatnit slevu na manželku nebol manžela a snížit tak daňovou povinnost o 24.840,- CZK, u držitelů ZTP/P o dvojnásobek, je možné v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání.

Nárok na uplatnění daňové slevy vzniká v případě, jestliže jejich roční rozhodné příjmy nepřekročily 68.000,- CZK.

Nárok na uplatnění daňové slevy nevzniká, a nelze ho uplatnit, například při výchově společných dětí v dlouhodobém vztahu nebo na spolupracujíci manželku.

V průběhu roku, při výpočtu čisté měsíční mzdy, nelze daňovou slevu uplatňovat, jako je tomu u základní daňové slevy na poplatníka, ale vždy až za celý kalendářní rok.