S cílem zvýšit soběstačnost ČR v resortu zemědělství a vrámci podpory hospodářství v pokoronavirové panice, schválila vláda pro daný resort navýšení prostředků. V současnosti probíhá vyhodnocení žádostí o dotace v rámci mimořádného 10. kola.

Žádat o investice mohli zemědělci v oblasti rostlinné výroby, ovoce, zeleniny, brambor, chmele a vinné révy. V živočišné výrobě zase na chov prasat, drůbeže s produkcí masa i vajec. Celkově bylo zaregistrováno 1603 žádostí s požadavkem na dotaci 6,2 miliardy korun. V současné době je k dispozici 1,8 miliardy korun.

Žádosti si podali i zemědělské a potravinářské podniky v počtu 837 s požadavkem na dotaci 3,8 miliardy. V současné době je k dispozici 1,6 miliardy.

Opět byly zvýhodněny menší projekty pro zemědělce s výměrou do 150 ha a všechny byly doporučeny ke schválení. Žádosti pěstitelů vinné révy budou do podpory zařazeny až při nevyčerpání celkové částky. O podporu investic bylo podáno 370 žádostí pro oblast pěstování brambor, zeleniny, ovoce a chmele. 252 žádostí na chov prasat, drůbeže, koz a ovcí. 143 žádostí na pěstování vinné révy.