Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo pro zájemce o evropské fondy nový web ( www.optak.cz ). Web obsahuje všechny potřebné informace, jakož i aktuální výzvy.

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost je jedním z klíčových programů financovaných z prostředků Evropské unie. V rámci programu jsou podporovány zejména malé a střední podniky, ale i velké firmy z oblasti energetiky, digitalizace nebo vědy a výzkumu.