Od 1. ledna 2022 byly novelou zákona o dani silniční zrušené zálohy na rok 2022.

Finanční správa eviduje na osobních daňových účtech stále velké množství přeplatků. Informaci o existenci přeplatku je možné zjistit přihlášením se do Online finančního úřadu, např. prostřednictvím bankovní identity nebo datové schránky, popřípadě u svého místně příslušného správce daně.

V případě přeplatku je třeba požádat o jeho vrácení prostřednictvím vytvoření žádosti přes webovou aplikaci Finanční správy, nebo také písemně, a to v listinné podobě, elektronicky, anebo ústně do protokolu.

Elektronicky lze podání odeslat pouze datovou zprávou:

  1. podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,
  2. s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,
  3. s využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo
  4. prostřednictvím daňové informační schránky plus.

V případě, pokud si poplatník o přeplatek sám nepožádá, stává se přeplatek, nebude-li použit na úhradu nedoplatku na jiné dani či u jiného správce daně, po 6 letech od konce roku, ve kterém vznikl, příjmem státu a poplatníkovi nárok na jeho vrácení zaniká.

(Zdroj: FS ČR)