MZV ČR upozorňuje, že při všech cestách do zahraničí je nutno se předem informovat o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních dané země. Také nadále doporučuje cestovat do ostatních zemí světa (označených červeně a neoznačených žádnou barvou na tzv. Semaforu)  jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci, z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření  a výrazných komplikací v dopravě.

Z dostupných dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) vyhodnocuje epidemiologickou situaci a aktualizuje seznam zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19.

 

(Foto: Ministerstvo zdravotnictví ČR 22.09.2020)

Mapa znázorňuje zelenou barvou bezpečné země pro cestování. Pokud jsou země označeny červeně, je v dané zemi nepříznivý vývoj covid-19 s vysokým rizikem nákazy. Do zeleně označených zemí mohou občané ČR a rezidenti v ČR cestovat bez omezení při návratu zpět. Test na covid-19 bude vyžadován při cestě z červeně označených zemí.

Pro země v kategorii červených unijních zemí je nutné prokázat se testem na covid-19 s negativním výsledkem, nebo nastoupit do karantény. To platí jak pro české občany, tak pro občany z těchto zemí EU, kteří mohou do ČR cestovat i za účelem turismu.

Pro země v kategorii červených mimounijních zemí (země, které nejsou na seznamu), kde je vysoké riziko nákazy, platí nadále specifické podmínky stanovené ochranným opatřením (obyvatelé těchto zemí k nám mohou jen z důvodů uvedených v ochranném opatření a za podmínky testu na covid-19 s negativním výsledkem, nebo podrobení se karanténě).

Informace ohledně cestování z a do zemí mimo EU naleznete na stránkách MZV ČR.

(Zdroj: MZ ČR)