1. Rozšíri sa povinnosť skladať zábezpeku o väčší okruh subjektov.
2. Pre platiteľov DPH sa zavedie elektronické podávanie kontrolného výkazu.
3. Zmenia sa podmienky situácie, keď sa firma stane platiteľom DPH zo zákona.
4. Zmení sa postup registrácie zahraničnej firmy.
5. Po oneskorenom prijatí faktúry z iného štátu EÚ sa mení prax pri odpočítaní dane.
6. Zavedie sa tzv. tuzemské samozdanenie, teda prenos dane na odberateľa pri dodávkach železa, ocele a rôznych agrokomodít.
7. Zavedie sa tzv. tuzemské samozdanenie aj v prípade dodávok mobilov a integrovaných obvodov ( ak bude základ dane od 5000 euro vyššie ).
8. Sprísni sa ručenie za daň pri obchodovaní s rizikovým dodávateľom.
9. Oneskorená faktúra pri kúpe tovaru z iného štátu a dodatočné daňové priznanie už nebudú mať za následok sankciu daňového úradu.
10. Ak firma nie je platiteľom DPH, nemusí zaplatiť daň do výšky 5 euro.

(Zdroj HN)