Ministerstvo financí připravuje návrh zákona, který ruší tzv. superhrubou mzdu a provádí změnu výpočtu daně z příjmů. Návrh počítá se zavedením sazby daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 % počítané z hrubé mzdy. Druhá zvýšená sazba ve výši 23 % nahradí tzv. solidární přirážku. Touto sazbou budou daněny příjmy nad 139 340,- Kč měsíčně, což odpovídá 4 násobku průměrné hrubé mzdy v roce 2020. Návrh bude projednán vládou a Parlamentem v průběhu podzimu. Cílem je, aby nová úprava daní platila od 1. ledna 2021. Jedním ze závazků programového prohlášení vlády je zrušit superhrubou mzdu a tím zjednodušit a zprůhlednit daňový systém.

(Zdroj: MF CR)