KALENDÁR podnikateľa 2016 – APRÍL

do 15.4.2016 – Zrazenú daň z príjmov odviesť správcovi dane za marec 2016. Predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov za kalendárny mesiac marec 2016.
– Týka sa platiteľa dane