Oznámení o osvobozených příjmech je povinna podat osoba, která obdrží příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických osob vyšší než 5 000 000 Kč.

Termín pro podání daňového přiznání za rok 2021 je 1. dubna 2022, případně 2. května 2022, když je podání zasláno elektronicky.

Týká se to i osob postižených tornádem, kterým mohou plynout osvobozené příjmy přesahující uvedenou částku, a to např. ve formě plnění z pojištění majetku, dotace z veřejného rozpočtu, příjmu z veřejné sbírky nebo daru.

Za nepodání oznámení vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu dle zákona o daních z příjmů, která v závislosti na okolnostech může činit až 15 % z částky neoznámeného příjmu.