Provoz původní daňové informační schránky bude ukončen 28.2.2022. Vyplýva to z legislativy, že ke zrušení Daňových informačních schránek (DIS) dojde přesně rok poté, co byl zřízen portál MOJE daně, jehož součástí je i modernizovaná Daňová informační schránka plus (DIS+).

Služba „Nahlížení na vybrané údaje“ bude dostupná v průběhu druhého týdne měsíce března 2022 nejdéle po přechodnou dobu 9 měsíců, pouze uživatelům, kteří používali DIS dle § 69 a násl. daňového řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2020, a v souvislosti s jejím ukončením by k 28. 2. 2022 ztratili možnost využívat obdobný zdroj informací bez vynaložení určitého úsilí, které nemusí být za současné pandemické situace zcela úměrné a, aby dotčené subjekty měly dostatek času například na přihlášení do modernizované Daňové informační schránky plus.

Do služby nebude umožněn přístup novým uživatelům ani zástupcům daňových subjektů, kteří nahlíželi do původní DIS pouze na základě speciálního zmocnění (tj. plné moci k přístupu do DIS), právě z důvodu jejího ukončení ze zákona k 28. 2. 2022 (obsah uděleného zmocnění bude v této části vyčerpán). Tito uživatelé mohou využít služeb modernizované DIS+. Pro zástupce daňových subjektů, kteří nahlíželi do DIS na základě neomezené plné moci, bude přístup do služby kontinuální, na základě přihlášení prostřednictvím datové zprávy, jak byli zvyklí z DIS.

(Zdroj: FS ČR)