01.03.2022

Daň z příjmů:

 • podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021(nikoliv elektronicky)

14.03.2022

Spotřební daň:

 • splatnost daně za leden 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

15.03.2022

Daň z příjmů:

 • čtvrtletní záloha na daň

21.03.2022

Daň z příjmů:

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2022
 • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021
 • splatnost paušální zálohy

25.03.2022

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně za únor 2022
 • souhrnné hlášení za únor 2022
 • kontrolní hlášení za únor 2022

Spotřební daň: 

 • daňové přiznání za únor 2022
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2022 (pokud vznikl nárok)

Energetické daně:

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2022

28.03.2022

Spotřební daň:

 • splatnost daně za leden 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

31.03.2022

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Daň z příjmů:

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2022

Spotřební daň: 

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2021
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2021

Biopaliva:

 • hlášení dle § 19 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší