do 27.7.2015 – Podať súhrnný výkaz elektronickými prostriedkami najneskôr do 25 dní po skončení mesiaca Jún 2015.

do 27.7.2015 – Podanie daňového priznania k DPH za zdaňovacie obdobie mesiaca Jún 2015.
(namiesto 25.7.)
– Uhradenie vlastnej daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie mesiaca Jún 2015 podľa podaného daňového priznania k DPH.
– Podať kontrolný výkaz elektronickými prostriedkami za zdaňovacie obdobie mesiaca Jún 2015.

do 25.8.2015 – Podať súhrnný výkaz elektronickými prostriedkami najneskôr do 25 dní po skončení mesiaca Júl 2015.
– Podanie daňového priznania k DPH za zdaňovacie obdobie mesiaca Júl 2015.
– Uhradenie vlastnej daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie mesiaca Júl 2015 podľa podaného daňového priznania k DPH.
– Podať kontrolný výkaz elektronickými prostriedkami za zdaňovacie obdobie mesiaca Júl 2015.

do 25.9.2015 – Podať súhrnný výkaz elektronickými prostriedkami najneskôr do 25 dní po skončení mesiaca august 2015.
– Podanie daňového priznania k DPH za zdaňovacie obdobie mesiaca august 2015.
– Uhradenie vlastnej daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie mesiaca august 2015 podľa podaného daňového priznania k DPH.
– Podať kontrolný výkaz elektronickými prostriedkami za zdaňovacie obdobie mesiaca august 2015.

do 26.10.2015 – Podať súhrnný výkaz elektronickými prostriedkami najneskôr do 25 dní po skončení mesiaca september 2015.
(namiesto 25.10.)
– Podanie daňového priznania k DPH za zdaňovacie obdobie mesiaca september 2015.
– Uhradenie vlastnej daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie mesiaca september 2015 podľa podaného daňového priznania k DPH.
– Podať kontrolný výkaz elektronickými prostriedkami za zdaňovacie obdobie mesiaca september 2015.

25.11.2015 – Podať súhrnný výkaz elektronickými prostriedkami najneskôr do 25 dní po skončení mesiaca október 2015.
– Podanie daňového priznania k DPH za zdaňovacie obdobie mesiaca október 2015.
– Uhradenie vlastnej daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie mesiaca október 2015 podľa podaného daňového priznania k DPH.
– Podať kontrolný výkaz elektronickými prostriedkami za zdaňovacie obdobie mesiaca október 2015.

do 28.12.2015 – Podať súhrnný výkaz elektronickými prostriedkami najneskôr do 25 dni po skončení mesiaca november 2015.

do 28.12.2015 – Podanie daňového priznania k DPH za zdaňovacie obdobie mesiaca november 2015.
(namiesto 25.12.)
– Uhradenie vlastnej daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie mesiaca november 2015 podľa podaného daňového priznania k DPH.
– Podať kontrolný výkaz elektronickými prostriedkami za zdaňovacie obdobie mesiaca november 2015.

(Zdroj HN)