Okrem agentov (fyzických osôb) plánuje využívať aj tzv. krycie obchodné spoločnosti, ich cieľom bude začlenenie sa do reťazca pri karuselových obchodoch. Taktiež počíta so vzdelávaním policajtov, zavedením nového systému monitorovania cezhraničnej prepravy tovaru a ďalších opatrení. Opatrenia proti daňovým únikom, ktoré boli doteraz prijaté v rokoch 2013 – 2015 priniesli do rozpočtu 2,1 mil. eur, informoval o tom minister financií P. Kažimír.

(Zdroj www.camit.sk)