01.03.2021

Daň z příjmů:

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2021
 • podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020

Oznámení informací DAC6:

 • dle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb. (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 25. června 2018 do 30. června 2020)

12.03.2021

Spotřební daň:

 • splatnost daně za leden 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15.03.2021

Daň z příjmů:

 • čtvrtletní záloha na daň

22.03.2021

Daň z příjmů:

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020
 • splatnost paušální zálohy

25.03.2021

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně za únor 2020
 • souhrnné hlášení za únor 2021
 • kontrolní hlášení za únor 2021

Energetické daně:

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2021

25.03.2021

Spotřební daň:

 • daňové přiznání za únor 2021

29.03.2021

Spotřební daň:

 • splatnost daně za leden 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

31.03.2021

Daň z příjmů:

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2021