Novela daňového řádu přinesla od roku 2021 možnost podávat daňové přiznání k dani z příjmů v delších lhůtách.

Termín pro podání daňového přiznání se nemění a podává se ve lhůtě 3 měsíců po skončení zdaňovacího období.

Změna nastala v § 136 odst. 2 daňového řádu, ve kterém se podle odstavce 1 lhůta pro podání daňového přiznání prodlužuje na:

  • 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období, v případě pokud daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně bylo podáno elektronicky
  • 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, v případě pokud:                                                                                                                                             – má daňový subjekt zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem                                                                                                   – nebylo daňové přiznání podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a pokud následně daňové přiznání podal poradce