01.03.2023

Daň z příjmů:

 • podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022(nikoliv elektronicky)

13.03.2023

Spotřební daň:

 • splatnost daně za leden 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

15.03.2023

Daň z příjmů:

 • čtvrtletní záloha na daň

20.03.2023

Daň z příjmů:

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2023
 • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022
 • splatnost paušální zálohy

27.03.2023

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně za únor 2023
 • souhrnné hlášení za únor 2023
 • kontrolní hlášení za únor 2023

Spotřební daň:

 • daňové přiznání za únor 2023
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2023 (pokud vznikl nárok)
 • splatnost daně za leden 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

Energetické daně:

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2023

31.03.2023

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Daň z příjmů:

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2023

Spotřební daň:

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2022
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2022