Ministerstvo vnitra od 01.01.2023 ze zákona povinně zřídilo datovou schránku všem podnikajícím fyzickým osobám, ale i nepodnikajícím právnickým osobám (například spolkům).

Stát tak reaguje na požadavky digitální doby a zároveň chce opustit finančně nákladné doručování písemných psaní, jakož i  komplikovaný způsob komunikace s podnikateli i nepodnikajícími právnickými osobami.

Datové schránky jsou:

  • Profesní – například schránka advokáta, ale v případě, je-li zároveň živnostníkem stát mu zřídí datovou schránku jako podnikající fyzické osobě (neprofesní)
  • Neprofesní – je  určena pro podnikající fyzické osoby a zřizuje se na základě podnikatelského oprávnění