09.06.2021

Spotřební daň:

 • splatnost daně za duben 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15.06.2021

Daň z příjmů:

 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

21.06.2021

Daň z příjmů:

 • splatnost paušální zálohy
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.06.2021

Spotřební daň:

 • splatnost daně za duben 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

25.06.2021

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně za květen 2021
 • souhrnné hlášení za květen 2021
 • kontrolní hlášení za květen 2021

Energetické daně:

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2021

Spotřební daň:

 • daňové přiznání za květen 2021
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2021 (pokud vznikl nárok)

31.05.2021

Daň z příjmů:

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2021